Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

a) Trên quãng đường 23,1 km, một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km/giờ.

a) Trên quãng đường 23,1 km, một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km/giờ. Tính thời gian đi của người đó.

b) Trên quãng đường 2,5km, một người chạy với vận tốc 10km/giờ. Tính thời gian chạy của người đó.

Bài giải:

a) Thời gian đi của người đi xe đạp là: 

23,1 : 13,2 = 1,75 (giờ)

b)Thời gian chạt của người đó là:

2,5 : 10 = 0,25 (giờ).

1,25 giờ = 15 phút.

Đáp số: a) 1 giờ 45 phút.

b) 15 phút.