Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum là...

2. Số oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất là oleum H­2S2O7

A. +2.               B. +4.                 C. +6.                 D. +8.

Trả lời.

Đáp án C.

a