Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

Bài 2. Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) -3z2 + 2z – 1 = 0;          b) 7z2 + 3z +2  = 0;          c) 5z2 - 7z + 11 = 0

Hướng dẫn giải:

a) Ta có ∆' = 1 - 3 = -2.

Vậy nghiệm của phương trình là z1,2 = \( \frac{1\pm i\sqrt{2}}{3}\)

b) Ta có ∆ = 9 - 56 = -47.

Vậy nghiệm của phương trình là z1,2 = \( \frac{-3\pm i\sqrt{47}}{14}\);

c) Ta có ∆ = 49 - 4.5.11 = -171.

Vậy nghiệm của phương trình là z1,2 = \( \frac{7\pm i\sqrt{171}}{10}\)