Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giải thích vì sao người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía và làm muối ?

Giải thích vì sao người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía và làm muối ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Người dân ở đồng bằng duyên hải miền Trung lại trồng lúa, lạc, mía và làm muối vì:

- Nước biển ở vùng này có lượng muối cao

- Vùng này nắng nóng quanh năm, khô nhiều, mưa ít thuận lợi cho việc làm muối

- Đất chủ yếu là đất cát pha phù hợp với cây như mía, lạc