Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hình 2.3 (SGK trang 11) thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

Hình 2.3 (SGK trang 11) thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

Trả lời:

-    Chế độ gió (Hướng gió, tần suất).

-    Bão (Hướng đi chuyển và tần suất).