Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn ?

Bài 2. Tại sao phải đặt vấn đề bảo vệ rừng A-ma-dôn ?

Trả lời:

A-ma-dôn đang được coi là lá phổi xanh của thế giới, một vùng dự trữ sinh học quý giá, nếu không đặt vấn đề bảo vệ mà khai thác thiếu khoa học sẽ làm môi trường A-ma-dôn bị huỷ hoại, điều này không những ảnh hưởng tới khí hậu khu vực mà ảnh hưởng tới khí hậu toàn cầu.

Các bài học nên tham khảo