Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày tình hình phát triển của các ngành dịch vụ trên thế giới?

Trình bày tình hình phát triển của các ngành dịch vụ trên thế giới?

Hướng dẫn giải:

- Trên thế giới, số người hoạt động trong các ngành dịch vụ đã tăng lên nhanh chóng trong mấy chục năm trở lại đây.
- ở các nước phát triển, số người làm việc trong các ngành dịch vụ có thể trên 80% (Hoa Kì) hoặc từ 50 - 79% (các nước khác ở Bắc Mĩ và Tây Âu).
- Ở các nước đang phát triển thì tỉ lệ lao động làm việc trong khu vực dịch vụ thường chỉ trên dưới 309c.