Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một vật sáng AB có dạng mũi tên

Bài 2. Một vật sáng AB có dạng mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ, cách thấu kính 16 cm, A nằm trên trục chính. Thấu kính có tiêu cự 12 cm.

a) Hãy vẽ ảnh của vật AB theo đúng tỉ lệ.

b) Hãy đo chiều cao của ảnh và của vật trên hình vẽ và tính xem ảnh cao gấp bao nhiêu lần vật ?

Bài giải:

Hướng dẫn học sinh chọn một tỉ lệ xích thích hợp, chẳng hạn lấy tiêu cự 3 cm thì vật AB cách thấu kính 4 cm, còn chiều cao của AB là một số nguyên lần milimet, ở đây ta lấy AB là 7 cm.

a) Xem hình vẽ dưới đây

b) Theo hình trên ta đo được chiều cao của vật AB = 7 mm, chiều cao của ảnh A'B' = 21 mm = 3AB.

- Nhìn vào hình để tính xem chiều cao của vật gấp mấy lần chiều cao của ảnh.

Hai tam giác OAB và OA'B' đồng dạng với nhau nên

=   (1)

Hai tam giác F'OI và F'A'B' đồng dạng với nhau nên

= = = = - 1.              (2)

Từ (1) và (2) ta có:

= - 1

Thay các giá trị số đã cho: OA = 16 cm, OF' = 12 cm thì ta tính được OA' = 48 cm hay OA' = 3OA, từ đó tính được A'B' = 3AB, ảnh cao gấp 3 lần vật.