Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?

2. Nhôm không tan trong dung dịch nào sau đây?

A. HCl;                                                      B. H2SO4;

C. NaHSO4;                                              D. NH3.

Hướng dẫn.

Chọn D.