Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vì sao phong tràọ Đông du thất bại ?

Vì sao phong tràọ Đông du thất bại ?

Trả lời:

Năm 1908, thực dân Pháp câu kết với Nhật chống phá phong trào Đông du ít lâu sau, Chính phủ Nhật ra lệnh trục xuất những người yêu nước Việt Nam và Phan Bội Châu khỏi Nhật Bản. Đầu năm 1909, phong trào Đông du tan rã.