Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu.

Đồ vật nào dưới đây có dạng hình cầu:

Bài giải: 

Quả bóng bàn, viên bi có dạng hình cầu.