Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

So sánh thể tích của hình A và hình B.

Bài giải:

Hình A có 45 hình lập phương nhỏ.

Hình B có 17 hình lập phương nhỏ.

Thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B.