Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Viết công thức phân tử của các

Viết công thức phân tử của các hidrocacbon tương ứng với các gốc ankyl sau:

-  CH3 ; -C3H7; -C6H13

Hướng dẫn giải:

Các hidrocacbon tương ứng: CH4; C3H8; C6H14