Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có thể áp dụng định luật II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến được không?

Có thể áp dụng định luật II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến được không? Tại sao? 

Hướng dẫn giải:

Có thể áp dụng định luật  II Niu-tơn cho chuyển động tịnh tiến vì tất cả các điểm của vật đều chuyển động như nhau nghĩa là có cùng gia tốc.