Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

2. Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ

2. Nêu cách xác định vị trí của một ô tô trên quốc lộ.

Trả lời:

Ta chọn một điểm là vật mốc (ví dụ như cột cây số). Đo khoảng cách từ cột mốc đến chiếc ô tô trên quốc lộ. Từ đó, ta xác định được vị trí của ô tô