Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây.

Tính mảnh đất có hình dạng như hình vẽ dưới đây, biết

BM = 20,8m                                     

CN = 38m

AM = 24,5m

MN = 37,4m

ND = 25,3m

Bài giải:

Mảnh đất được chia thành một hình thang BMCN là hai hình tam giác ABM và CND.

Diện tích hình thang BMCN là: (38 + 20,8) x 37,4 : 2 = 1099,56 (m2)

Diện tích hình tam giác ABM là: 24,5 x 20,8 : 2 = 254,8 (m2)

Diện tích hình tam giác CND là: 25,3 x 38 : 2 = 480,7 (m2)

Diện tích của mảnh đất là: 1099,56 + 254,8 + 480,7 = 1835,06  (m2)

Đáp số: 1835,06m2