Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Nêu các tính chất vật lí của khí clorua?

Nêu các tính chất vật lí của khí clorua?

Hướng dẫn giải:

Hdro clorua là khí không màu, mùi xốc, nặng hơn không khí, khí clorua tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit, ở 0oC một thể tích nước hòa tan 500 thể tích hidro clorua

a