Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.

Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.

Bài giải:

Theo đề bài ta có: d x 3,14 = C

d x 3,14 = 6,28

d= 6,28 : 3,14

d = 2

Vậy đường kính của hình tròn bằng 2cm

Bán kính của đường tròn là: 2 : 2 = 1(cm)

Diện tích của hình tròn là: 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số:  3,14 (cm2).