Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ.

Trình bày đặc điểm địa hình và sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ.

GỢI Ý LÀM BÀI

Đồng bằng Sông Hồng là đồng bằng lớn thứ hai cả nước, có địa hình khá bằng phẳng và đang tiếp tục mở rộng ra biển. Diện tích của đòng bằng rộng khoảng 15000km2.