Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình - xuanphu87 Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình | Học trực tuyến - Hoc24 Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình - Loigiaihay trình bày các thành phần chính trong cấu trúc của chương trình, có mấy loại hằng, cho biết sự khác nhau giữa từ khóa và tên, nêu sự khác nhau giữa biến và hằng, cấu trúc chung của chương trình, ngôn ngữ lập trình pascal, tin học 11 các thành phần của ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ lập trình là gì

Mỗi ngôn ngữ lập trình có 3 thành phần cơ bản, đó là: bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa.

Tại sao người ta phải xây dựng các ngôn ngữ lập trình bậc cao?

Chương trình dịch là gì? Tại sao cần phải có chương trình dịch?

Biên dịch và thông dịch khác nhau như thế nào?

Hãy cho biết các điểm khác nhau giữa tên dành riêng và tên chuẩn?

Hãy tự viết ra ba tên đúng theo quy tắc của Pascal.

Những biểu diễn sau đây không phải là biểu diễn trong Pascal và chỉ rõ lỗi trong từng trường hợp.

Bài học xem nhiều