Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2. Vào buổi chiều hoặc buổi tối hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian? bài 3 trả lời câu hỏi

Bài 2. Vào buổi chiều hoặc buổi tối hai đồng hồ nào chỉ cùng thời gian?

Giải

Đồng hồ H và đồng hồ B

Đồng hồ I và đồng hồ A

Đồng hồ K và đồng  hồ C

Đồng hồ L và đồng hồ G

Đồng hồ M và đồng hồ D

Đồng hồ N và đồng hồ E

Bài 3. Trả lời các câu hỏi sau:

Giải

Hà bắt đầu đánh răng và rửa mặt lúc 6 giờ sáng và xong lúc 6 giờ 10 phút. Vậy Hà đánh răng và rửa mặt trong 10 phút

Cậu bé đi học lúc 7 giờ kém 5 phút, vào học lúc 7 giờ. Từ 7 giờ kém 5 phút, vào học lúc 7 giờ. Từ 7 giờ kém 5 phút đến 7 giờ là 5 phút.

Chương trình phim hoạt hình bắt đầu lúc 8 giờ và kết thúc lúc 8 giờ 30 phút. Chương trình phim   hoạt hình kéo dài trong 30 phút