Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 2,3 : Lai một cặp tính trạng - loigiaihay Sinh học lớp 9 - Bài 2 - Lai một cặp tính trạng - YouTube Giáo án Sinh học lớp 9 bài 2: Lai một cặp tính trạng - Giáo Án Điện Tử bài tập lai một cặp tính trạng, lai một cặp tính trạng loigiaihay, lai một cặp tính trạng tiếp theo, sinh học 9 bài 4, lai một cặp tính trạng là gì, bài tập lai một cặp tính trạng nâng cao, sinh học 9 bài 2 lai một cặp tính trạng, bài tập về lai một cặp tính trạng của menden

Thí nghiệm của Menđen thực hiện trên đậu Hà Lan. Ông tiến hành giao phấn giữa các giống đậu Hà Lan khác nhau về một cặp tính trạng thuần chủng tương phản.

Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn.

Trội không hoàn toàn là hiện tượng di truyền trong đó kiểu hình của cơ thể lai F1 biểu hiện tính trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1:2:1

Ý nghĩa của tương quan trội - lặn. Tương quan trôi - lặn là hiện tượng phổ biến ở nhiều tính trạng trên cơ thê thực vật- động vật và người.

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh.

1. Xem bảng 2 và điền tỉ lệ các loại kiểu hình F2 vào ô trống. 2.Dựa vào những kết quả thí nghiệm ở bảng 2 và cách gọi tên các tính trạng của menden ,hãy điền các từ hay cụm từ :đồng tính , 3 trội :1 lặn , vào các chỗ trống trong câu sau ? 3.Quan sát hình 2.3 SGK trang 9 và trả lời các câu hỏi sau.

Nêu khái niệm kiểu hình và cho ví dụ minh họa. Phát biểu nội dung của quy luật phân li

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào? 2. Cho hai giống cá kiếm mắt đen và mất đò thuần chủng giao phối với nhau được F1 toàn cá kiếm mất đen.

Hãy xác định kết quả của những phép lai sau : - Làm thế nào để xác định được kiểu gen mang tính trạng trội ? - Điền từ thích hợp vào những chỗ trống của câu sau ?

Câu 2:Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào ? Câu 3: Quan sát hình 3 ,nêu sự khác nhau về kiểu hình ở F1,F2 giữa trội không hoàn toàn với thí nghiệm của menden.