Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 19. Tạo giống bằng công nghệ tế bào | Dạy học blog | SINH HỌC Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào b bài 20 tạo giống nhờ công nghệ gen, giải bài tập sinh học lớp 12 bài 19, thành tựu tạo giống bằng công nghệ tế bào, công nghệ tế bào thực vật, giáo án bài 19 sinh học 12, quy trình lai tế bào sinh dưỡng, thành tựu tạo giống bằng phương pháp gây đột biến, các thành tựu của công nghệ gen

Bài 1. Giả sử có một giống cây cà chua có gen A quy định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Hãy nêu quy trình tạo thể đột biến có kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh X.

Bài 3. Trình bày quy trình tạo giống cây khác loài bằng phương pháp lai tế bào xôma.Bài 4. Giải thích quy trình nhân bản vô tính ở động vật và nêu ý nghĩa thực tiễn của phương pháp này.