Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 18. Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC,

Bài 18. Hình 25 cho biết tia OA nằm giữa hai tia OB và OC, \(\widehat{BOA}= 45^{0}, \widehat{AOC}= 32^{0}\). Tính  \(\widehat{BOC}\). Dùng thước đo góc để kểm tra lại,

Giải:

Vì tia OA nằm giữa hai tia OB, OC nên

 \(\widehat{BOC} =\widehat{BOA}+\widehat{AOC}=45^{0}+32^{0} =77^{0}\)