Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 18. Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Bài 18. Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Quãng đường đi từ A đến B dài 50km. Một ô tô đi từ A đến B, khởi hành lúc 7 giờ. Hỏi ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu km/h để đến B trước 9 giờ cùng ngày?

Hướng dẫn giải:

GỌi x là vận tốc của ô tô (x > 0, tính bằng km/h)

Thời gian đi từ A đến B: \( \frac{50}{x}\)

Để đến B trước 9 giờ thì \( \frac{50}{x}\) < 2