Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM(h. 132). Chứng minh rằng:

Bài 18. Cho tam giác ABC và đường trung tuyến AM(h. 132). Chứng minh rằng:

SAMB = SAMC

 

Hướng dẫn giải:

Ta có :

SAMB  BM. AH

SAMC  CM. AH

mà BM = CM (vì AM là đường trung tuyến)

Vậy  SAMB = SAMC