Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tạo giống mới dựa trên nguồn biến dị tổ hợp - sinh học Bài 18 Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp s sinh học 12 bài 19, giải bài tập bài 18 sinh học 12, bài 18 sinh học 12 violet, giải bài tập sgk sinh học 12 bài 18, bài 19 tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào, một vài thành tựu ứng dụng ưu thế lai trong sản xuất nông nghiệp ở việt nam, giải bài tập sinh học 12 bài 19, bài 18 sinh học 12 nâng cao

Bài 1. Nguồn biến dị di truyền của quần thể vật nuôi được tạo ra bằng những cách nào?Bài 2. Thế nào là ưu thế lai?

Bài 3. Nêu phương pháp tạo giống lai cho ưu thế lai.Bài 4.Tại sao ưu thế lai lại thường cao nhất ở F1 và giảm dần ở đời sau?