Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm giao của tập hợp C các số chẵn và tập hợp L các số lẻ.

Tìm giao của tập hợp C các số chẵn và tập hợp L các số lẻ.

Hướng dẫn làm bài:

Gọi một số m ∈ Z thì 2m là số chẵn và 2m +1 là số lẻ. Ta có:

C = {x ∈ Z / x = 2m}

L = { x ∈ Z / x = 2m + 1}

⇒ C ∩ L = Ø vì không có số nào vừa chẵn vừa lẻ.