Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dùng êke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a\' ở hình vẽ (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Bài 17. Dùng êke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a' ở hình vẽ (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Hướng dẫn giải:

Dùng êke kiểm tra ta được:

a) \(a\perp a'\);

b) \(a\perp a'\);

c) a không vuông góc với a'.