Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 17. Khi quay tam giác vuông để tạo ra một hình nón như hinh 87 thì góc CAO gọi là nửa góc ở đỉnh của hình nón. Biết nửa góc ở đỉnh của một hình nón là

Bài 17. Khi quay tam giác vuông để tạo ra một hình nón như hinh 87 thì góc CAO gọi là nửa góc ở đỉnh của hình nón. Biết nửa góc ở đỉnh của một hình nón là  300, độ dài đường sinh là a. Tính số đo cung của hình quạt khi khải triển mặt xung quanh của hình nón.

Giải:

 Theo đề bài: góc ở đỉnh cả hình nón là 60nên suy ra đường kính của đường tròn đáy của một hình nón bằng  a(do ∆ABC đều). Vậy bán kính đáy của hình nón là \(\frac{a}{2}\)

Đường sinh của hình nón là a.

Độ dài cung hình quạt  n0, bán kính a bằng chu vi đáy là a.

Độ dài cung hình quạt trong n0, bán kính a bằng chu vi đáy hình tròn nên ta có:

\(\frac{\pi an^0}{2}= 2\pi\frac{a}{2}\)

Suy ra n= 1800.