Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN - loigiaihay Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN - Giải bài tập Sinh học 9 Bài 17 Mối Quan Hệ Giữa Gen Và ARN |authorSTREAM nêu mối quan hệ giữa gen và arn, mối quan hệ giữa gen và adn, giải bài tập mối quan hệ giữa gen và arn, sinh 9 bài 18, moi quan he giua gen va arn, mối quan hệ giữa arn và protein, giải bài tập sinh học 9 bài 18, nêu bản chất mối quan hệ giữa gen và tính trạng

ARN được tổng hợp theo nguyên tắc nào?

ARN thuộc loại axit nuclêic

Quan sát hình 17.1 và so sánh cấu tạo của ARN và AND thông qua bảng 17.

1.Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong câu trúc ARN và AND. 2. ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen -»ARN.

3.Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau, bài 4: Một đoạn mạch ARN có trình tự các nuclêôtit như sau:

5.Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền? a) ARN vận chuyển b) ARN thông tin c) ARN ribôxôm d) Cả 3 loại ARN trên