Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 17 cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo) - Loigiaihay Lý thuyết Cấu trúc di truyền của quần thể - Cadasa Giáo án Sinh 12 bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo) sinh học 12 bài 18, giáo án bài 17 sinh học 12 cơ bản, giải bài tập sinh học 12 bài 17, giai bai tap sgk sinh hoc 12 co ban, giải bài tập sinh 12 bài 18, giai bai tap sinh 12 bai 16, trả lời câu hỏi bài 17 sinh học 12, một quần thể người có tần số người bị bệnh bạch tạng là 1/10000

Bài 1. Quần thể là gì? Bài 2. Thế nào là vốn gen, thành phần kiểu gen?

Hãy chọn phương án trả lời đúng: quần thể nào trong số các quần thể nêu dưới đây ở trạng thái cân bằng di truyền?