Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một người gửi tiết kiệm 2 triệu đồng, tính ra mỗi tháng được lãi 11200đ. Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một tháng?

Một người gửi tiết kiệm 2 triệu đồng, tính ra mỗi tháng được lãi 11200đ. Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một tháng?

Hướng dẫn làm bài:

Ta có: Lãi suất = Số tiền lãi / Tiền vốn

Số lãi suất một tháng là:

 \({{11200} \over {2000000}} = 0,56\% \)