Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho tam giác vuông có một góc, cạnh huyền...

Bai 16: Cho tam giác vuông có một góc bằng \(60^{\circ}\) và cạnh huyền có độ dài bằng 8. Hãy tìm độ dài của cạnh đối diện góc \(60^{\circ}\).

Hướng dẫn giải:

(Xem hình bên)

\(sinB=\frac{AC}{BC}\Rightarrow AC=BC\cdot sinB=8\cdot sin60^{\circ}=4\sqrt{3}\).