Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Công suất cho ta biết điều gì?

Công suất cho ta biết khả năng thực hiện công của một người hoặc một máy trong cùng một đơn vị thời gian (trong 1 giây)

P = A/t (P công suất, A thực hiện công, t là thời gian thực hiện công)

Công suất của chiếc quạt là 35w nghĩa là trong 1s quạt thực hiện công bằng 35J.