Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Giáo án Khoa học lớp 5: Phòng tránh HIV / AIDS - Giáo Án Tiểu Học Bài 16. Phòng tránh HIV / AIDS - YouTube Bài 16: Phòng tránh HIV/AIDS - Giáo án bài Phòng tránh HIV-AIDS, Môn: Khoa học lớp 5 - Bài: Phòng tránh HIV /AIDS - Giáo Án Điện Tử Bài giảng Môn Khoa học bài 16: Phòng tránh HIV AIDS

Bạn biết gì về HIV/AIDS?

“Ai nhanh, ai đúng ?” Bạn hãy tìm câu trả lời tương ứng với từng câu hỏi :

Sưu tầm thông tin hoặc tranh ảnh về phòng tránh HIV/AIDS