Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) - Loigiaihay Lich Su 8 Bài 16- Liên Xô Xây Dựng Chủ Nghĩa Xã Hội (1921 – 1941) Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) - Cadasa lich su 8 bai 17, bai 16 lich su 7, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở liên xô (1925-1941), quan hệ ngoại giao của liên xô, tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, vì sao nhân dân liên xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, giải bài tập lịch sử 8 bài 16, lich su 8 bai 20

Bức áp phích (Hình 58 - SGK trang 83) nói lên điều gì ?

Vì sao nhân dân Liên Xô phải thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ?

Nêu những thành tựu về văn hóa - giáo dục của Liên Xô thời kì đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1925).

Nêu nội dung của chính sách kinh tế mới.

Trình bày những biến đổi mọi mặt của Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1925 - 1941.