Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 16 ADN Và Bản Chất Của Gen |authorSTREAM Bài giảng Sinh học 9 bài 16: ADN và bản chất của gen - eLib Giáo án Sinh học 9 bài 16: ADN và bản chất của gen - eLib sinh hoc 9 bai 17, giải bài tập adn và bản chất của gen, giải bài tập sinh học 9 bài 17, giải thích vì sao 2 adn con được tạo ra quả cơ chế nhân đôi lại giống adn mẹ, bài 17 mối quan hệ giữa gen và arn, adn và bản chất của gen loigiaihay, nêu bản chất hóa học và chức năng của gen, ý nghĩa của cơ chế tự nhân đôi adn

ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?

Bản chất của gen

Chức năng của ADN

Quan sát hình 16 và trả lời các câu hỏi sau : - Quá trình tự nhân đôi đã diễn ra trên mấy mạch của ADN? - Trong quá trình tự nhân đôi, các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau thành từng cặp? - Sự hình thành mạch mới ở 2 ADN con diễn ra như thế nào ? - Có nhận xét gì về cấu tạo giữa 2 ADN con và ADN mẹ?

1. Mô tả sơ lược quá trình tự nhân đôi của ADN. 2. Giải thích vì sao 2 ADN con được tạo ra qua cơ chế nhân đôi lại giống ADN mẹ

3.Nêu bản chất hoá học và chức năng của gen. 4.Một đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau :