Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Phát biểu định luật về công.

Định luật về công: Không có một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Được lợi bao nhiêu về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại.