Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hình 70 trong đó hai đường tròn cùng có tâm là O.

Bài 15. Cho hình 70 trong đó hai đường tròn cùng có tâm là O. Cho biết \(AB>CD\).

Hãy so sánh các độ dài:

a) OH và OK;

b) ME và MF;

c) MH và MK.

Hướng dẫn giải:

a) Xét đường tròn nhỏ ta được \(OH<OK\).

b) Xét đường tròn lớn ta được \(ME>MF\).

c) Từ kết quả câu b) suy ra \(MH>MK\).