Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh - Loigiaihay Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh - Nông học k khoa hoc lop 4 bai 16, khoa hoc lop 4 bai 15

Hình nào thể hiện Hùng lúc đang khỏe, lúc bị bệnh và khi được khám bệnh?

Hãy sắp xếp các hình có liên quan thành ba câu chuyện

Kể lại với các bạn trong nhóm một trong ba câu chuyện

Nêu cảm giác của bạn lúc khoẻ

Bạn từng mắc bệnh gì? Khi bị bệnh đó, em cảm thấy trong người như thế nào?

Cần phải làm gì khi bị bệnh?

Trò chơi học tập: "Mẹ ơi, con....sốt!"