Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 15 Bài tập chương I và chương II - Loigiaihay Giải chi tiết bài tập chương 1, sinh học 12 - Quảng Văn Hải Bài Tập chương I và II(bài 15) | Luonghavan's Blog giải bài tập chương 2 sinh học 12 trang 66, bài tập sinh học 12 chương 1 có đáp án, bài 15 trang 64 sinh học 12, bài tập chương 2 sinh học 12 nâng cao, giải bài tập chương 1 sinh học 12 nâng cao, giải bài tập sinh học 12 cơ bản, sinh học 12 bài 16, giải bài tập sinh học 12 bài 16

Trình bày đối tượng, nội dung và ý nghĩa thực tiễn của di truyền học.

3. Hãy lấy vi dụ ở người để minh họa cho các "cặp tính trạng tương phản".

Bài 1. Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3 TATGGGXATGTAATGGGX 5

Bài 4. Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro... Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau : Val : GUU ; Trp : UGG ; Lys : AAG ; Pro : XXA.

Bài 7. Giả sử rằng ở cây cà độc dược thuộc loại thể ba nhiễm về NST số 2 (sự bất cặp của các NST số 2 trong quá trình giảm phân xảy ra theo kiểu hai NST số 2 bắt đôi với nhau và NST số 2 còn lại đứng một mình). Giả sử sự phối hợp và phân li giữa các NST xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên.

Bài 1. Bệnh phêninkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên NST thường quy định và di truyền theo quy luật Menđen. Một người đàn ông có cô em gái bị bệnh lấy một người vợ có người anh trai bị bệnh. Cặp vợ chồng này lo sợ con mình sinh ra sẽ bị bệnh. Hãy tính xác suất để cặp vợ chồng này sinh đứa con đầu lòng bị bệnh? Biết rằng, ngoài người em chồng và anh vợ bị bệnh ra, cả bên vợ và bên chồng không còn ai khác bị bệnh

Bài 4. Người ta lai một con ruồi cái mắt nâu và cánh ngắn, lấy từ dòng ruồi thuần chủng với một con ruồi đực thuần chủng có mắt đỏ, cánh dài. Đời F1 có các kiểu hình như sau: toàn bộ ruồi cái có mắt đỏ, cánh dài còn toàn bộ ruồi đực có mắt đỏ nhưng cánh ngắn.