Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 14. Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở nam nước Pháp có dạng hình trụ, độ dài của đường ống là 30m ( h86). Dung tích của đường ống nói trên là 1 800 000 lít.

Bài 14. Đường ống nối hai bể cá trong một thủy cung ở nam nước Pháp có dạng hình trụ, độ dài của đường ống là 30m ( h86). Dung tích của đường ống nói trên là 1 800 000 lít.

Tính diện tích đáy của đường ống.

Giải:

Thể tích của đường ống là:

V = 1 800 000 lít = 1 800 000 dm3 = 1800 m3

Chiều cao cua hình trụ là h = 30 m.

Từ công thức  V= Sh => S = V/h = 1800/3 = 60 (m2)