Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 14 Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC(Không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh H,I,K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó biết:

Bài 14 Cho hai tam giác bằng nhau: Tam giác ABC(Không có hai góc nào bằng nhau, không có hai cạnh nào bằng nhau) và một tam giác có ba đỉnh H,I,K. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của hai tam giác đó biết:

AB=KI, \(\widehat{B}\)=\(\widehat{K}\)

Giải:

Ta có \(\widehat{B}\)=\(\widehat{K}\) nên B, K là hai đỉnh tương ứng.

AB= KI nên A, I là hai đỉnh tương ứng/

vậy ∆ABC=∆IKH.