Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho đường tròn tâm O bán kính 25cm, dây AB bằng 40cm. Vẽ dây CD song song với AB và có khoảng cách đến AB bằng 22cm. Tính độ dài dây CD.

Bài 14. Cho đường tròn tâm O bán kính 25cm, dây AB bằng 40cm. Vẽ dây CD song song với AB và có khoảng cách đến AB bằng 22cm. Tính độ dài dây CD.

Hướng dẫn giải:

Vẽ \(OH\perp AB\), đường thẳng OH cắt CD tại K. Hãy chứng minh

\(OK\perp CD,\) KC=KD và AH=HB.

Tính được OH=15, suy ra OK=7.

Từ đó suy ra KD=24, suy ra CD=48.