Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại - Thư viện Bài giảng điện tử Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại - Thư viện Bài giảng điện tử Bai tap bai14 vo bai tap lich su lập bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại, lịch sử thế giới cận đại lớp 10, ôn tập lịch sử thế giới hiện đại lớp 8, mốc thời gian của lịch sử thế giới cận đại, em hãy chọn năm sự kiện tiêu biểu nhất của lịch sử thế giới cận đại và giải thích vì sao, sách lịch sử thế giới cận đại, khái quát lịch sử thế giới cận đại, lịch sử thế giới cận đại pdf

Bảng thống kê về những sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

+ Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới lật đổ ách thống trị của thực dân Tây Ban Nha, mở đường cho CNTB phát triển.

+ Sự kiện thứ nhất : Cách mạng tư sản Pháp là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, đánh đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền cộng hoà.