Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 14+ 15. Nước Âu Lạc - loigiaihay Bài 14:Tiết 15:Nước Âu Lạc. - Thư viện Bài giảng điện tử - Violet Bài 14 : Nước Âu Lạc | Học trực tuyến - Hoc24 lịch sử 6 bài 15 nước âu lạc tiếp theo, nước âu lạc lớp 6, soan bai nuoc au lac lop 6 tiep theo, nước âu lạc lớp 4, lịch sử nước âu lạc, soạn bài nước âu lạc tiếp theo, em nghĩ sao về tinh thần chiến đấu của người tây âu lạc việt, nước âu lạc ra đời trong hoàn cảnh nào

Tổ tiên ta bước đầu tạo dựng được truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc.

Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc vì Âu Lạc là tên ghép của hai đất.

Có sự tiến bộ này vì : Tiếp nối thành tựu cải tiến công cụ từ thời Văn Lang...

Cuộc kháng chiến của nhân dân Tây Âu - Lạc Việt chống quân xâm lược Tần.

Hoàn cảnh thành lập Nhà nước Âu Lạc.

Những điểm giống và khác nhau của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc.

Sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học.

Sơ đồ nhà nước thời An Dương Vương.