Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm x, biết:

Tìm x, biết:

a) \(2{2 \over 3}.x + 8{2 \over 3} = 3{1 \over 3}\)

b) \(3{2 \over 7}.x - {1 \over 8} = 2{3 \over 4}\)

Hướng dẫn làm bài:

a) Từ \(2{2 \over 3}.x + 8{2 \over 3} = 3{1 \over 3}\) hay suy ra 8x + 26 = 10.

Chuyển vế ta được: \(8x = 10 - 26 =  - 16\) . Vậy x = -2.

b) Từ \(3{2 \over 7}.x - {1 \over 8} = 2{3 \over 4}hay{{23} \over 7}x - {1 \over 8} = {{11} \over 4}\) 

suy ra \({{23} \over 7}x = {{11} \over 4} + {1 \over 8} = {{22 + 1} \over 8} = {{23} \over 8}\).

Do đó \(x = {{23} \over 8}:{{23} \over 7} = {{23.7} \over {8.23}} = {7 \over 8}\)