Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh a.

Một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt của một hình lập phương cạnh a. Thể tích của khối trụ đó là:

(A) \({1 \over 2}\)a3π ;                                 (B) \({1 \over 4}\)a3π ;

(C) \({1 \over 3}\)a3π ;                                 (D) a3π.

Giải

Chọn (B) \({1 \over 4}\)a3π.