Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho đường tròn (O), cung BC có số đo bằng 120o, điểm A di chuyển trên cung lớn BC. Trên tia đối tia AB lấy điểm D sao cho AD = AC. Hỏi điểm D di chuyển trên đường nào?

Cho đường tròn (O), cung BC có số đo bằng 120o, điểm A di chuyển trên cung lớn BC. Trên tia đối tia AB lấy điểm D sao cho AD = AC. Hỏi điểm D di chuyển trên đường nào?

Hướng dẫn làm bài:

Ta có  \(\widehat A = {1 \over 2}s{\rm{đ}}cungBC = {60^0};\widehat {B{\rm{D}}C} = {1 \over 2}{.60^0} = {30^0}\)

Như vậy, điểm D tạo với hai mút của đoạn thẳng BC cố định một góc \(\widehat {B{\rm{D}}C} = {30^0}\) nên D chuyển động trên cung chứa góc 30° dựng trên BC.

Ta có, khi A ≡ B thì D ≡ E và khi A ≡ C thì D ≡ C

Vậy khi A di chuyển trên cung lớn BC thì D di chuyển trên cung CE thuộc cung chưa góc 30° dựng trên BC